Příprava podkladu

Před pokládáním podlahy je provedena příprava podkladu.

 Povrch připravený pro pokládání podlahy
Povrch připravený pro pokládání podlahy

 Podklad připravený k pokládání podlahy
Podklad připravený k pokládání podlahy